Přeskočit na obsah

Bezpečnost a vybavení

 1. Pohyb po stezce/trailu je na vlastní nebezpečí. Průjezdem branou, nebo vjezdem na stezku po celé její délce jezdec souhlasí s tím, že se zde pohybuje na vlastní zodpovědnost. Souhlasí také, že si pročetl instrukce, je adekvátně vybaven a je si vědom možného nebezpečí.
 2. Pro jízdu je nutné použit kolo i ostatní vybavení ve výborném technickém stavu.
 3. Nošení cyklistické přilby je povinné. Ujistěte se, že vaše přilba je bez viditelných známek poškození a že je správně seřízena. Doporučena je i další ochrana – rukavice, brýle, chrániče páteře, loktů a kolen.
 4. Při jízdě na stezce mějte u sebe nabitý mobilní telefon pro připadne přivolání pomoci. Doporučujeme také nainstalovanou aplikaci Záchranka, která zrychlí lokalizaci zraněného a případný zásah výrazně urychlí.
 5. Pohyb na stezce je zakázán pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 6. Mějte svoji jízdu vždy pod kontrolou, abyste mohli bezpečně zastavit.
 7. Stezka umožňuje pouze jednosměrný pohyb ve směru odshora dolů. Nikdy nejezděte v protisměru.
 8. Zastavujte pouze na přehledných místech, abyste byli vidět přijíždějícími jezdci a abyste ostatním nepřekáželi.
 9. Než se znovu rozjedete, rozhlédněte se a dejte přednost jezdcům přijíždějícím shora.
 10. Jednotlivé prvky a překážky na stezce doporučujeme před jízdou nejprve prohlédnout, zhodnotit své dovednosti a promyslet způsob projetí.
 11. Dodržujte všechna omezení provozu a uzavírky na stezce, respektujte značení!
 12. Jezděte pouze po značené stezce, nevyjíždějte zkratky, ani alternativní odbočky z oficiální stezky.
 13. Jste-li svědkem pádu, je vaší povinností pomoci zraněnému. Zajistěte místo havárie tak, aby nedošlo k případným dalším zraněním a pokud je to třeba, zavolejte pomoc.
Sdílejte: